ELKO Grupa pamet Krieviju

IT produktu un sadzīves tehnikas izplatītājs ELKO Grupa ir parakstījis līgumu par visu meitas uzņēmumu Krievijā kapitāldaļu pārdošanu un uzsāk operacionālu un tehnisku biznesa procesu atdalīšanu.
Akciju Sabiedrība "ELKO Grupa" ir saņēmusi visu iesaistīto pušu atļauju atsavināt pārdošanas ceļā divus meitas uzņēmumus Krievijā: ООО "ЭЛКО РУС" un OOO "Торговый дом АБСОЛЮТ". Īpašnieku maiņa oficiāli reģistrēta š.g. 25. aprīlī.

Jau kopš kara sākuma Ukrainā ELKO Grupa ir pārtraukusi preču piegādes Krievijas tirgum. Sankciju un sabiedrības spiediena ietekmē arī vairāki vadošie IT ražotāji ir paziņojuši par politisku lēmumu pamest Krievijas tirgu.

Līdz ar ELKO Grupa Krievijā esošo meitas uzņēmumu īpašnieku maiņu ir uzsākta arī attiecīgo aktīvu nodošana un biznesa procesu nodalīšana gan operacionāli, gan sistēmiski. Šim procesam ir noteikts pārejas periods un tas tiks īstenots pa posmiem viena gada laikā.

Darījuma rezultātā samazināsies ne tikai riski, kas ir saistīti ar Krievijas tirgu, bet arī ELKO Grupa bilance kļūs labāk kapitalizēta. Sagaidāms, ka uzlabosies koncerna pašu kapitāla īpatsvars un procenta seguma rādītāji, samazināsies aizņemto līdzekļu īpatsvars, tiks novērsts Krievijas rubļa valūtas risks un samazināsies kopējie pamatdarbības izdevumi, ļaujot netraucēti turpināt uzņēmējdarbības attīstību citos tirgos.
  1. Jaunumi
  2. ELKO Grupa pamet Krieviju