ELKO Grupa izskata iespēju iziet no Krievijas tirgus

IT produktu un sadzīves tehnikas izplatītājs ELKO Grupa neveic piegādes uz Krieviju un izskata iespējas iziet no Krievijas tirgus.
Kopš karadarbības sākuma Ukrainā ELKO Grupa (Akciju Sabiedrība ELKO Grupa) ir pārtraukusi IT iekārtu un sadzīves tehnikas piegādes Krievijas tirgum. ELKO Grupa respektē un ievēro visas gan uz sadarbības partneriem, gan uz produktiem, gan uz norēķiniem attiecinātās sankcijas. Šo sankciju rezultātā piegādes ķēdes darbība un preču kustība uz Krieviju ir apturēta.

Šobrīd ar finanšu un juridisko ekspertu palīdzību tiek izstrādāti varianti, kā ELKO Grupa koncernam izstāties no Krievijā reģistrētiem aktīviem likumā noteiktajā kārtībā un pildot visas saistības pret obligāciju turētājiem, finanšu un citiem partneriem. Šis process ir juridiski sarežģīts, un ELKO Grupa iespējas detalizēti komentēt šīs aktivitātes ir ierobežotas vērstpapīru tirgu regulējošo likumu un noteikumu dēļ.
  1. Jaunumi
  2. ELKO Grupa izskata iespēju iziet no Krievijas tirgus