2022. gada vides, sociālais un pārvaldības ziņojums

CSR-post
Izpilddirektora vēstījums
Mēs publicējām savu pirmo vides, sociālo un pārvaldības ziņojumu apmēram pirms gada. Gada laikā apkārtējā pasaule ir bijusi īpaši nemierīga gan ekonomiski, gan ģeopolitiski, tāpēc ņemot vērā ELKO Grupas ģeogrāfisko pārklājumu, tas ir bijis galvenais pārbaudījums, pierādot izturību un spēju orientēties vētrainos ūdeņos. Mēs esam patiesi priecīgi, ka mūsu kolēģi Ukrainā ir veseli un uzņēmums ir atsācis pilnvērtīgu darbību, neskatoties uz karu valstī. Esam iespēju robežās arī piedāvājuši savu palīdzību un atbalstu, lai izmitinātu dažus no mūsu kolēģiem un viņu ģimenēm visā ELKO grupā.

Lai gan pirmais ziņojums drīzāk bija apliecinājums mūsu izpratnei par vides, sociālajiem un pārvaldības (VSP) aspektiem mūsu uzņēmumā kā tādā, mēs šogad esam daudz sasnieguši, vienlaikus paplašinot savu darbības jomu, padziļinot izpratni un īstenojot mērķtiecīgas iniciatīvas, lai uzlabotu visus augstāk minētos aspektus, vienlaikus turpinot saskarties ar ikdienas izaicinājumiem biznesā.

Šogad gandrīz visi ELKO grupas uzņēmumi ir iekļauti pārskata tvērumā. Tas ir bijis iekšējs izaicinājums datu vākšanas ziņā, bet ir arī izgaismojis tirgus atšķirības attiecībā uz VSP nozīmes pieņemšanu un nozares gatavību nodrošināt nepieciešamos datus visā piegādes ķēdē. Tas arī sniedzis mums kvalitatīvu ieskatu turpmākai attīstībai un nepieciešamajiem pārskatu uzlabojumiem visos mūsu uzņēmumos.

Mēs esam izstrādājuši iekšējo vērtēšanas sistēmu saviem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir lielākie vides pēdas nospieduma radītāji mūsu nozarē, lai informētu par mūsu produktu portfeļa ilgtspējību. Mēs ar gandarījumu secinām, ka lielāko daļu ieņēmumu gūstam no pasaulē vadošajiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir nopietni ņēmuši vērā VSP aspektus un smagi strādā, lai sasniegtu savu mērķi – klimata neitralitāti. Mēs esam izveidojuši arī piegādātāju rīcības kodeksu, pārliecinoties, ka strādājam nevainojamā saskaņā ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz uzņēmējdarbības aspektiem, kurus mēs uzskatām par būtiskiem uzņēmējdarbības ilgtspējai.

Arvien vairāk pakalpojumu sniedzēju sāk sniegt ar aprites ekonomiku saistītas iniciatīvas, kas ir apsveicams notikums, un mēs ar prieku varam iesaistīties un caur mūsu kanālu nodot šīs programmas tirgos.

Ģeopolitiskā nestabilitāte ir būtiski sarežģījusi starptautiskās tirdzniecības vidi, un mēs esam veikuši ieguldījumus, lai ievērojami palielinātu savas atbilstības spējas, un lai pārliecinātos, ka spējam pilnībā ievērot arvien pieaugošās prasības un ierobežojumus.

Informētība noteikti nes sev līdzi izaicinājumus, kurus atklājām dažos datos, piemēram, par dzimumu līdztiesību uzņēmuma vadībā, taču mēs pieņemam pašreizējo situāciju un pievēršam arvien lielāku uzmanību aktualizētajiem jautājumiem, lai turpmāk situāciju uzlabotu.

Esmu pārliecināts, ka ziņojumā uzsvērtās nākotnes iniciatīvas palīdzēs ELKO grupai kļūt videi draudzīgākai, sociāli atbildīgākai un labāk pārvaldītai. Ceļš uz ilgtspējību ir maratons, nevis sprints, un es ar prieku varu teikt, ka esam uz pareizā ceļa!
  1. Jaunumi
  2. 2022. gada vides, sociālais un pārvaldības ziņojums