2021. gada pirmais vides, sociālais un pārvaldības ziņojums

CSR-post
Vēstule no izpilddirektora
Kopš 2020. gada pasaule ir iemācījusies elastīgu piegādes ķēžu pieaugošo nozīmi pastāvīgi mainīgajā, dinamiskajā un savstarpēji saistītajā vidē, par kuru ir kļuvusi mūsu nozare. “Viss attālināti” ir uzsvēris spēcīgu attiecību, uzticēšanās un ilgtspējīgas pieejas vērtību visās mūsu dzīves jomās. ELKO grupa ir attīstījusies no "Izaugt, lai gūtu panākumus" uz "Kļūt gudrākiem" un daļa no mums ar "Kļūšanu gudrākiem " proaktīvi pārvalda savu biznesu tā, lai radītu ilgtspējīgu vērtību visām mūsu ieinteresētajām pusēm: klientiem, pārdevējiem, darbiniekiem, akcionāriem, valstij un kopienām. Ar šādu domāšanu esmu lepns iepazīstināt ar ELKO Grupas pirmo ESG ziņojumu.
Proaktīva pārvaldība sākas ar pašreizējā stāvokļa apzināšanos, tāpēc mēs esam apkopojuši un ziņojuši par mūsu iniciatīvām par visu vides, sociālo un pārvaldības jautājumu spektru. Lai gan mēs apzināmies, ka neesam galvenie CO2 nospieduma veicinātāji mūsu piegādes ķēdē, mēs virzām savu produktu un pakalpojumu portfeli, lai nodrošinātu, ka visi mūsu piegādātāji un transporta pakalpojumu sniedzēji galu galā ievēro iekšējos tiesību aktus un nozares labāko praksi, un lielākā daļa no tiem ir izvirzījuši vērienīgus mērķus, lai pārskatāmā nākotnē sasniegtu klimata neitralitāti.
Mēs ieguldām savu darbinieku labklājībā, lai saglabātu augstu apņemšanos strādāt izaicinošā vidē un nodrošinātu viņu spēju sasniegt savus karjeras mērķus ELKO Grupā. Un mēs nepārtraukti pilnveidojam savu grupas pārvaldības praksi, lai nodrošinātu dažādību, caurspīdīgumu un atbildību visās mūsu biznesa vienībās.
Esmu pārliecināts, ka tādējādi ELKO ir lieliski pozicionēts, lai aptvertu iespējas, ko mums dos nākotne!
Svens Dinsdorfs
ELKO Grupas izpilddirektors
  1. Jaunumi
  2. 2021. gada pirmais vides, sociālais un pārvaldības ziņojums