ELKO Grupa nerevidēti starpperioda konsolidētie finanšu rezultāti par 2016. gada janvāri – martu

2016. gads ir iesācies veiksmīgi, ELKO Grupa uzrādot stabilu izaugsmi, pirmajā ceturksnī sasniedzot plānotos pārdošanas un bruto peļņas apjomus.